Thie

Crogga: Slane currit da lhiasaghey saaseyn dy vree Vannin ass lieh tarmaynys as pobble Vannin.

Ta Crogga ny heshaght-ghellal Vanninagh t’er chosney cairyn dy ghoaill towshan jeh as lhiasaghey yn gas dooghysssagh t’ayns Mooir Vannin faggys da Kione Vaghal. Va Crogga currit er bun ayns 2017 liorish skimmee dy leih Manninagh gerrymoil ta caghlaa mooar dy hushtey dellal eddyrashoonagh oc ayns ny jeidjyssyn ooill as gas. Ta Crogga cur scansh mooar da coadey çhymmyltaght, pobble as aght-bea Vannin.

Ec y traa t’ayn cha nel sthock shickyr dy vree ta lesh yn Ellan hene as er y fa shen t’eh lhie er gas dooghyssagh voish çheeraghyn elley dy ghientyn lectraghys as dy hiow thieyn as dellalyn yn Ellan. Er y fa shoh foddee yn livrey dy vree da’n Ellan ve er ny lhiettal liorish drogh-haghyrtyn çhaghnoil as politickagh ayns buill elley. Ny tashtaghyn dy ghas t’ayns Mooir Vannin, nee ad cooney lesh shickraghey bree yn Ellan, as bee paart jeh’n ghas ymmydit er yn Ellan as yn chooid er mayrn creckit ayns margaghyn çheu hoal jeh’n Ellan.

Ta Crogga slane currit da livrey gas da thieyn as dellalyn ayns Mannin er aght ta coadey yn çhymmyltaght, pobble as aght-bea eck, chammah’s cooney lesh bishaghey tarmaynys yn Ellan.